"Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci." Jedyne uznane objawienia Boga Ojca przekazane s. E. Ravasio

Książka zawierająca orędzie Boga Ojca spisane przez siostrę Eugenię E. Ravasio. W pakiecie audiobook.

Więcej szczegółów

20,00 zł

Książka zawiera spisane przez włoską zakonnicę Przesłanie Boga Ojca, który ukazywał się jej podczas pobytu w nowicjacie. Jego treść przepojona miłością i troskliwością wobec ludzi wzywa do uznania w Bogu najlepszego Ojca i okazywania Mu czci, co zapewnić ma ludziom pokój i szczęście. Jedną z próśb wyrażonych w tych wewnętrznych natchnieniach spisanych przez młodą zakonnicę było rozpowszechnienie wizerunku Boga Ojca, który zgodnie z jej opisem, został przedstawiony na okładce książki. Orędzie zostało uznane przez Kościół katolicki za autentyczne, książka jest opatrzona imprimatur. S. Eugenia Ravasio przez wiele lat była przełożoną generalną zgromadzenia Sióstr Misjonarek Matki Bożej Apostołów.

Dodatkowo w pakiecie znajduje się audiobook na podstawie Przesłania Boga Ojca, gdzie głosu użyczyli m.in. Danuta Stenka i Jerzy Zelnik.

Wydanie Abba Pater, ISBN 9788394761523, miękka oprawa uszlachetniana, 90 stron.
Wydawca oryginału: Unitas in Christo ad Patrem
via del Cinema 16, 00040 Anzio Falasche, Italia
Imprimatur: Petrus Canisius van Lierde
Vic. Generalis e Vic. Civitatis Vaticanae,
Rzym, 13 marca 1989